Импорт на артикули

В програмата можете да внесете списък с артикули и начални количества от предварително подготвен Excel файл. Колоните в него трябва да са подредени в следната последователност: арт. номер (A), име (B), цена без ДДС (C), доставна цена без ДДС (D), наличност (за модул "Склад") (E), допълнителни бележки (F), име на доставчик (G) и в последната колона - име на търговска група (H).

Изключително важно за правилното внасяне на артикули е във файла да няма празни клетки. Единствено празни може да са клетките в последната колона. Ако в колона E (начална наличност) е въведено количество различно от нула, тогава то ще бъде въведено като движение в модул "Склад".

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали в първия ред има антетка и ако има изтрийте реда. След това в Excel изберете "Запиши като" (Save As ...) от главното меню и изберете за формат на файла "XML електронна таблица 2003 (*.xml)".

Запишете файла на вашия Desktop. Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel, отворете програма "Фактуриране EU" и изберете меню "Стоки и услуги" > "Внасяне на стоки". За тип импорт посочете "Excel файл в XML Spreadsheet формат", в следващото поле изберете файла, който подготвихте преди това и натиснете бутона "Импорт".

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.

Ангажирайте наш представител онлайн
Въпроси?
АВТОМАТИЧЕН СЕКРЕТАР
МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ
В момента няма свободен сътрудник, към който да отправите въпроса си, но ако желаете можете да оставите съобщение, на което да отговорим по-късно.
Вашето име:
Моля, попълнете
Телефон:
Моля, попълнете
Email:
Моля, попълнете
Съобщение:
Моля, попълнете
SSL Certificate
ENCRYPTION ON