Импорт на артикули

В програмата можете да внесете списък със стоки и услуги и начални количества от предварително подготвен Excel файл.

Начин на внасяне във Фактурник от версия 6.42 (НОВО!)
Ако работите с по-стара версия от 6.42 ви препоръчваме да обновите софтуера, тъй като има подобрение в функционалността (предварителен преглед, внасяне на мерни единици и др.) и разместване на колоните.

Колоните в XML файла трябва да са подредени в следната последователност:

 • A – „Артикулен номер“
 • B – „Наименование“
 • C – „Единична цена без ДДС“
 • D – „Доставна цена без ДДС“
 • E – „Количество“
 • F – „Мярка“
 • G – „Доставчик“
 • H – „Търговска група“
 • I – „Допълнителни бележки“
 • J – „Баркод“ (версия 6.73)
 • K – „Наименование на английски език“ (версия 8.31)
 • L – „Цена за Invoice“ (версия 8.31)

В колоната "Мярка" въвеждайте съкращението от последната колона от списъка публикуван тук. Например: год., бр., barrel.

Ако в колона E (количество) е въведено количество различно от нула, тогава то ще бъде въведено като движение в склада.

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали в първия ред има антетка и ако има изтрийте реда. След това в Excel изберете "Запиши като" (Save As ...) от главното меню и изберете за формат на файла "XML електронна таблица 2003 (*.xml)".

Запишете файла на вашия Desktop. Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel, отворете програма "Фактурник" и изберете меню "Стоки и услуги" > "Внасяне на стоки". За тип импорт посочете "Excel файл в XML Spreadsheet формат", в следващото поле изберете файла, който подготвихте преди това и натиснете бутона "Импорт".

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.