Email настройки

Email настройките са необходими, за да можете да изпращате вече издадени документи директно по email, без да се налага да използвате външни сайтове или други програми за изпращане на електронна поща.

Важно е да се попълнят коректно всички полета в прозореца за email настройки на Фактурник. Това включва посочване на email за изпращач и email за отговор, изходящ (SMTP) сървър, избор на SSL връзка (ако е налична) и SMTP порт (ако е различен от 25), потребителско SMTP име и парола за достъп.

Предвидена е възможност и за добавяне на произволен текст допълващ съдържанието на изпратеното писмо.


Моля, изберете какъв вид пощенски настройки желаете да направите:


ABV.BG
Включете отметката "Използване на сигурна (SSL) връзка". IMAP протоколът (копиране на писма в папка изходящи) не се поддържа от ABV.BG.

SMTP сървърsmtp.abv.bg
Порт за SMTP465
IMAP сървър не се поддържа

DIR.BG
Ако имате безплатна поща в DIR.BG - няма да можете да използвате тази функция. Ако имате платена поща, използвайте следните настройки:

SMTP сървърmail.dir.bg
Порт за SMTP587

HOTMAIL

SMTP сървърsmtp.live.com
Порт за SMTP587

YAHOO
Включете отметката "Използване на сигурна (SSL) връзка". Отворете следния адрес https://login.yahoo.com/account/security и кликнете върху "Generate and manage app passwords", за да генерирате парола за достъп. Копирайте паролата и я поставете в полето "Парола за достъп".

SMTP сървърsmtp.mail.yahoo.com
Порт за SMTP465
Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.