Плащания от клиенти

Чрез тази справка можете да проследите плащанията то вашите клиенти през годината. Имате възможност да групирате данни по години, както и да видите общия реализиран оборот от даден клиент. Справката е представена в графичен вид и е достъпна от меню „Справки“ > „Плащания от клиенти“.