Клиенти с най-голям оборот

Това е друга полезна графична справка, която показва, кои са клиентите, които реализират най-голям оборот по документи. Можете да отворите справката от меню „Справки“ > „Клиенти с най-голям оборот“. В горната част е разположен познатия от другите справки филтър. Резултатът може да бъде разпечатан на принтер.