Преобразуване на проформа

Една от полезните функции на програма „Фактуриране ЕУ“ е преобразуване на проформа-фактура във фактура. Този процес е много бърз и се извършва като натиснете десния клавиш на мишката върху проформа-фактурата и изберете „Създаване на фактура“. Можете значително да автоматизирате този процес, така че да се създава PDF файл на вашия десктоп.

При преобразуване на проформа-фактура във фактура след версия 7.01 (включително) задължително и автоматично се регистрира продажба. Преди да се открие продажбата се извършват стандартните проверки и операции описание в раздел „Продажби“ – проверка на свързаност на фискално устройство, сверяване на часовника, проверка на статуса на ФУ, генериране на УНП. Ако в самата продажба не се правят някакви промени, тогава можете да направите, така че продажбата да се открива и закрива автоматично. Ако изключите отметката „Преминаване през продажба при преобразуване на проформа“ в „Настройки“ > „Общи настройки“ > „СУПТО настройки“, тогава след преобразуване на проформа-фактурата се зарежда автоматично новата фактура.