Издаване на проформа-фактура

Възможността за издаване на проформа-фактура е честа необходимост и задължителна функционалност, която трябва да притежава всеки съвременен счетоводен софтуер. Проформа-фактурите улесняват значително и често съпровождат предстоящи плащания по банков път към вашата фирма. Именно поради тази причина самия процес по издаване на проформа-фактура е максимално опростен и почти напълно автоматизиран. Нека приемем, че в базата данни вече има въведени фирмени данни, стоки, услуги, клиенти и актуална банкова сметка. Когато се издава проформа-фактура с плащане по банков път,  въвеждането на банкова сметка в програмата е наложително.

Още при стартирането на програмата в началния екран се намира връзката за издаване на нова проформа-фактура, която е изобразена по-долу:

Съществува повече от един начин за издаване на проформа-фактура чрез програмата „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“. Стандартния начин е през работното меню на програмата в  „Документи“ > „Нов документ“ > „Проформа-фактура“. Най-бързия начин за издаване на проформа-фактура е чрез използване на бърз клавиш за достъп – F6. На някои места в програмата при клик с десния бутон на мишката върху празно място, се появява меню, от където също може бързо и лесно да бъде издадена проформа-фактура.

Нова проформа-фактура може да бъде издадена и чрез двоен клик върху празен ред в списъка с издадени проформа-фактури.

Програма „Фактуриране ЕУ“ има опция за клониране на стари проформа-фактури. Ако издавате периодично фактури на едни и същи клиенти, можете да откриете старата проформа-фактура в списъка и да я клонирате. След клонирането се създава нов документ в списъка с пореден номер и днешна дата. Ако желаете можете да го редактирате и промените някой реквизит, напр. сумата.