Архивиране

Освен вградените възможности за автоматично архивиране  в програма „Фактуриране ЕУ“ – архивиране на базата данни на флашка, Windows папка или изпращане на email, програмата разполага и с функционалност за ръчно архивиране.

Добре е ако не сте настроили автоматично архивиране, поне веднъж месечно да си правите архив, тъй като при срив във Windows или дефект на вашия твърд диск, можете да изгубите  базата данни безвъзвратно, което е предпоставка за парични глоби от страна на НАП при евентуална проверка.

Програмата предлага две опции – архивиране на данните и архивиране на програмата. При първия вид архив се архивират само базата с данни, а при втория вид се архивира базата с данни, текущия лиценз и локалните настройки. Архивирането на програмата се използва при преинсталиране на Windows или ако се наложи да преместите програмата на друг компютър.

Важно: Базите данни на лицензите от тип „Облачна база данни“  се съхраняват на MySQL сървър и се архивират ежеседмично. Ако желаете по-голяма честота на архивиране, при подаване на заявка отбележете отметката „Ежедневен архив на данните“. При тази опция базите данни се архивират ежедневно и се съхраняват на 2 различни сървъра, които не са разположение в един и същ data център.