Кратко представяне

„ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ е счетоводна програма (софтуер) предназначена предимно за малкия и среден бизнес. С нея могат да се издават в електронен вид (PDF формат) и отпечатват на хартия  фактури, проформа-фактури, протоколи, стокови разписки, договори, кредитни и дебитни известия, както и други видове счетоводни документи. Програмата за фактуриране е предназначена за работа с Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

В програмата може да се създава бази данни с предлагания от вас асортимент, където се позволява пълен контрол над цените, мерните единици и артикулните номера на продуктите и предлаганите услуги. Предвидена е възможност за създаване на клиентска база с имена и допълнителна информация за вашите клиенти, партньори или контрагенти.

Програмата за фактуриране предвижда използването на повече от една банкова сметка при издаването на фактури или други документи. Работата с банкова информация е максимално опростена и автоматизирана. Допълнителните функционалности като контролирането на използваните мерни единици, места на сделките, списъци с отговорни лица и съставители правят работата с програмата лесна, бърза, удобна и практична.

Всички документи могат да бъдат записвани в PDF формат, както и да бъдат автоматично изпращани чрез email до клиент или счетоводство.

През 2019 г. заради Наредба Н-18 се наложи програмата да се преработи (допълнителни функции за управление на продажбите, доставка, фискалните устройства и др.) и от версия 7.01 и всяка следваща нататък тя представлява СУПТО. Старата версия на програмата ще продължи да съществува, но много скоро ще има ново име, за да не се бърка със СУПТО версията.

Чрез програмата „Фактуриране ЕУ“ могат да се управляват продажбите във вашия търговски обект. В новата версия 7.01, която е съобразена изцяло с Наредба Н-18 се появяват две нови важни функции – „ПРОДАЖБА“ и „ДОСТАВКА“. „ПРОДАЖБА“ отваря форма за регистрирани на нова продажба. За да се запознаете с целия процес на работа и каква е последователността за правилно документиране на една продажба, отворете меню „ОСНОВНИ ФУНКЦИИ“ > „ПРОДАЖБИ“. Чрез „ДОСТАВКИ“ можете да регистрирате получената стока в системата. Към всяка доставка може да се посочва и документа, чрез който получавате стока, неговия номер и дата.

В програмата е включен допълнителен модул „Склад“, чрез който можете лесно да следите текущите налични количества на стоките.  Той не предоставя дублираща СУПТО функционалност и не може да работи самостоятелно.

Предвидените справки в програмата за фактуриране са полезен инструмент за всеки от вас, който желае да получава подробна информация за издадените документи в определен период от време. Разширените възможности на справките и статистиките са допълнени с възможностите за печат и извличане във файлове подходящи за работа с Microsoft Excel.

Програмата за фактуриране и прилежащите бази данни могат да бъдат архивирани, като това ви гарантира двойна сигурност на вашата информация при поддържане на постоянен график за архивиране. Възстановяването на данни от архив е също толкова лесно, колкото неговото създаване.

Ползите от използването на модерен счетоводен софтуер като „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ не са никак малко. Програмата е разработена посредством съвременни технологии и оптимизирани програмни алгоритми, които са гаранция за стабилност и бързина на работа. Проектирания интуитивен интерфейс и приятната за окото графична среда улесняват значително както работата със самата програма, така и обучението на допълнителен персонал. За това спомагат също и подробното ръководство към програмата и видео материалите публикувани в сайта https://fakturirane.eu.

Програмата записва хронологично издаваните документи разделени по категории заедно с датата и часа на издаване. Всеки документ може да бъде отпечатан в оригинал, копие, PDF файл или изпратен по email чрез вградена функционалност за изпращане на електронна поща директно през счетоводната програма „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“.  Списъците с документи могат да бъдат подреждани и филтрирани по различни критерии. Предвидени са възможности за търсене във фактури, протоколи, стокови разписки и други документи, стоки, услуги, банкови сметки и клиенти, което гарантира бързото намиране на конкретна информация, когато това е необходимо.

Програмата може да работи с повече от една фирма, като това зависи от вашия лиценз. След зареждане на многофирмен лиценз, на няколко места в програмата се появяват менюта за лесно превключване между фирмите.

Вградената помощна информация в програмата под формата на счетоводен съветник, както и поставените помощни съобщения и бутони ще ви улеснят максимално при работата ви с този съвременен и професионално изработен софтуер.

В допълнение на всичко до момента, програмата за фактуриране разполага с разширено меню за настройки, което дава възможност за прецизна настройка за работа със софтуера. В настройките се управлява информацията за фирмения профил, автоматичната номерация на документите, параметрите за автоматичен избор, програмния интерфейс, възможностите за печат, справките и статистиките, клавишните комбинации, поддръжката и обновяването, управление на системната информация, email настройките, защитата на данни и прилежащия лиценз.