Настройка на фискално устройство

Предварителна подготовка на фискално устройство (касов апарат)

За да се свърже правилно СУПТО с фискалното устройство е необходимо да се направят следните настройки:

1. Преминаване в режим „Фискален принтер“ (PC)

Касовите апарати трябва да бъдат превключени в режим фискален принтер. По подразбиране тази настройка е изключена. За правилната комуникация със софтуера е много важно да настройте устройството в режим „Фискален принтер“.

  • Настройка на Tremol: 1. Натиска се бутон MODE; 2. Навигира се със стрелките до ПРОГРАМИРАНЕ; 3. Въвежда се 33333; 4. Натиска се бутон TOTAL; 5. Навигира се до ПАРАМЕТРИ; 6. Натиска се TOTAL; 7. Навигира се до „11. Фиск. принтер.“; 8. Променя се стойността ДА/НЕ чрез натискане на бутон TOTAL до „ДА“.
  • Настройка на Datecs: 1. С Power бутона се влиза в главното меню; 2. Със стрелките се придвижвате до „Връзка с РС“; 3. Натиска се бутона TL за активиране.
  • Настройка на Daisy: 1. Натиска се бутона М няколко пъти докато се появи надпис PC; 2. Въвеждат се 9999 и се натиска бутона CLK; 3. На екрана се появява рисунка на USB куплунг.
  • Настройка на Eltrade: 1. В главното меню се избира режим „1.Регистрация“, чрез натискане на клавиш “1” или с позициониране с D2 и D4; 2. Потвърждава се с TOTAL.

2. Промяна на парола на оператор на фискално устройство

Важно! Тази стъпка се прави само ако работите с библиотеката ErpNet.FP

СУПТО работи само с Оператор 1 на фискалното устройство. В зависимост от модела на вашето фискално устройство е необходимо да въведете парола на Оператор 1.

  • 0000 – за всички модели на Tremol (1. Натиска се бутон MODE; 2.  Със стрелките се отива до ПРОГРАМИРАНЕ; 3. Въвежда се 33333; 4. Натиска се бутон TOTAL; 5. Със стрелките се отива до КОНФИГУРАЦИИ; 6. Натиска се бутон TOTAL; 7. Отива се до „ПАРОЛИ“; 8. Натиска се бутон TOTAL; 9. Отива се до „ПАРОЛА P“; 10. Натиска се бутон TOTAL; 11. Въвежда се 0000; 12. Натиска се бутон TOTAL); 
  • 0000 – за Datecs (P и X модели – Datecs FP-650, Datecs FP-800, Datecs FP-2000, Datecs FMP-10, Datecs SK1-21F, Datecs SK1-31F, Datecs DP-25X, Datecs FMP-350X, Datecs FP-700X, Datecs WP-500X, Datecs FMP-55X, Datecs WP-50X, Datecs FP-700X, Datecs DP-150X, Datecs WP-25X, Datecs FP-700XE)
  • 1 – за Datecs (C модели – Datecs WP-50, Datecs DP-05, Datecs DP-05B, Datecs DP-05C, Datecs DP-25, Datecs DP-35, Datecs DP-150, Datecs DP-15)
  • 1 – за всички модели на Daisy и Incotex
  • без парола – за всички модели на Eltrade и ISL

3. Превключване на фискалното устройство в режим регистрация/продажби, логнати с парола