Модул „СУПТО“

ВАЖНО!

Версията 7.01 на програма „Фактуриране EU“ с модул „СУПТО“ е предложена и е в процес на одобрение от НАП. След като бъде одобрена ние все още няма да я предлагаме, тъй като предстои етап на финално тестване и добавяне на други производители на фискални устройства. За тези от Вас, които нямат търпение и искат да се запознаят с новите изменения на програмата сме подготвили т. нар. „опознавателна версия“ – 6.36. В нея сме включили всички нови функции свързани с продажби, плащания, генериране на УНП и т.н., но са деактивирани всички функции свързани с фискални устройства.

Модул „СУПТО“ е разработен специално за фирми заети в областта на търговията и е наличен във версия 7 на софтуера и всички последващи версии започващи с 7.хх . Той е непланиран модул и неестествено продължение на развитие на програма „Фактуриране EU“. Разработката му е продиктувана изцяло от новите изменения на Наредба Н-18 от 2018 г., с които можете да се запознаете на адрес http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338.

Модулът отключва допълнителна функционалност, която не е достъпна в базовата версия, както и в никой от останалите модули на „Фактуриране EU“. Той е разработен  и покрива всички изисквания на Наредба Н-18 и „Приложение № 29“ към нея. Можете да прочетете всички нови допълнителни изисквания към софтуерите за управление на продажби в  бр. 80 28.9.2018 г. на „Държавен вестник“ или директно на адрес https://fakturirane.eu/news/supto-iziskvaniq-naredba-n-18.html.

Новата функционалност включва:

  • работа с фискални устройства – добавяне, конфигуриране, тестване на връзка, подаване на отчети, служебно въвеждане и извеждане на пари от касата, четене от КЛЕН и др.
  • управление на продажби – възможност за откриване, анулиране, приключване и сторниране на продажби, списък с продажби, проверка на статуса на фискалното устройство преди откриване и приключване на продажби, синхронизиране на часовника на фискалното устройство, ако има по-голяма разлика от 2 мин.
  • управление на плащания
  • печат на касови бележки (фискални бонове) за плащанията, платени по начин който изисква издаване на бон (в брой, с наложен платен или POS/карта)
  • одиторски профил за НАП

Как се изменя процеса на работа при работа с модул „СУПТО“ и издаване на фактури:

До версия 6.хх на програма „Фактуриране EU“ фактурата беше централното звено, докато при СУПТО фокусът се измества към продажбата. Вече няма да можете да издавате фактури по стандартния начин, а първо трябва да отворите продажба. При приключване на продажба имате опция, за автоматично издаване на фактура или за ръчно след това.

Процесът по преобразуване на проформа към фактура също преминава вече през продажба, но чрез настройките на програмата можете да направите така, че регистрирането на продажбата да остане фонов процес.

При опит за връзка с фискалното устройство, софтуерът сверява времето на ФУ с това на операционната система Windows, на която е инсталиран софтуера. В случай, че се засече разлика на времената по-голяма от 2 минути на екрана се показва следното съобщение, след което се прави синхронизация на времето на фискалното устройство.

Ако разликата е в интервала от 2 до 5 минути се прави синхронизация спрямо текущата дата и час на операционната система Windows. Windows-а притежава услуга за точно време, която е написана съгласно изискванията на NTP протокола за сверяване на точното време, но тази услуга е лошо настроена заради оптимизация на трафика към time.windows.com. Има информация, че по подразбиране Windows проверява времето веднъж на седмица или дори още по-рядко. Самият сървър time.windows.com е претоварен и в много от случаите въобще не отговаря на запитванията за точно време към него.

Затова в софтуера е предвидена допълнителна проверка и възможност за синхронизация. В случай, че се засекат разлики във времената, по-големи от 5 минути, тогава се прави връзка с публичната услуга за точно време  https://services.reseller.bg/time/

Услугата връща текущото време във формата dd.mm.yyyy h:i:s (напр. 26.02.2019 10:13:56), което предоставят точност от програмата Тhe Network Time Protocol daemon (ntpd), която се грижи за точната синхронизация на времето съобразено с часовата зона на България – „Източноевропейско часово време“ (Eastern European Time). През зимните месеци се използва часова зона UTC+2, а през лятото – UTC+3 (Eastern European Summer Time, EEST).

Забележки:

  1. Базовата функционалност и останалите предлагани модули нямат никаква връзка и достъп до управление на таблиците свързани с продажби и плащани в базата с данни.
  2. Ако нямате инсталирано фискално устройство чрез модул „СУПТО“ не можете да издадете фактура, стокова разписка или протокол.
  3. Ако имате нужда от подобна функционалност за регистриране и управление на продажби в търговски обект, в който не се приемат плащания в брой или такива, които изискват издаване на фискален бон и в този обект няма фискално устройство, много скоро ще има нов обособен модул „Продажби“, в който всички функции свързани с фискални устройства няма да са налични за ползване.
  4. Към момента програмата работи с фискалните устройства на фирма TREMOL. Очаква се включване на устройствата на фирмите Datecs и Daisy.