Лицензиране на софтуера

За да изтеглите демонстрационна версия на програмата ФАКТУРИРАНЕ ЕУ, моля посетете уеб сайта https://fakturirane.eu и натиснете „ИЗТЕГЛЯНЕ„. В демонстрационната версия можете да разгледате част от функциите.  В демо версията са деактивирани всички функции свързани с продажби, сторно операции, връзка и операции с фискални устройства. С демо версията не можете на практика да отпечатате реален документ, тъй като ЕИК номера е твърдо заложен 111111111 и не може да се промени. ЕИК винаги се извлича от прилежащия лиценз.

В случай, че софтуера не може да обслужи вашите нужди, моля премахнете го от вашето устройство. Ако решите, че желаете да продължите работа с него, моля направете ЗАЯВКА ЗА ЛИЦЕНЗ.


Процес на лицензиране