Предлагани лицензи

„ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“ е счетоводен софтуер предназначен предимно за малкия и среден бизнес в България. За да може да се използва легално е необходимо да бъде закупен и приложен съответен софтуерен лиценз. Лицензите представляват файл – сертификат, който се генерира единствено и само от законен представител на фирма „ЛИЦЕНЗ“ ЕООД, след което този сертификат се обвързва с инсталирано копие на счетоводната програма „ФАКТУРИРАНЕ ЕУ“.

Всеки лиценз съдържа име и версия на програмата, типа на лиценза, информация за собственика на лиценза, датата на лицензиране, валидността на сертификата, серийния номер и издателя на сертификата. Както се вижда, лицензът е валиден за определен период от време. След датата на изтичането му използването на счетоводния софтуер е нелегално. Подновяването на лиценз представлява процедура, която се задвижва единствено и само през нашия уеб сайт. От вида на прилежащия лиценз зависи с колко броя фирми едновременно може да работи програмата и колко дълъг е периода на валидност. Използвайте онлайн калкулатора в сайта за да изчислите стойността на сертификата, от който имате нужда.

Важно: Пълен списък с предлаганите видове лицензи и модули, както и актуални цени можете да видите на адрес: https://fakturirane.eu/pricelist/

Ако работите с лиценз от тип „Локална база данни“ ви препоръчваме да включите функцията за автоматично архивиране на данните, тъй като базата данни се съхранява на вашия компютър и при повреда на твърдия диск или Windows можете да загубите безвъзвратно вашите данни.

При работа с лицензи от тип „Облачна база данни“ можете да работите с обща база данни от няколко работни места, но за да работите с програмата е необходимо да имате постоянна интернет връзка. Този тип лиценз позволява още няколко екстри – достъп през уеб браузър чрез онлайн системата за фактуриране Фактуриел, възможност за ежедневно автоматично архивиране, както и достъп до базата данни чрез API.

Важно: От API функционалността са премахнати функции за изтриване на клиенти, артикули и др., който са в противоречие с Наредба Н-18!

Използването на легално копие на софтуер разработен от нас е знак на признателност за труда, който сме положили през годините, като това ни дава стимул постоянно да развиваме и усъвършенстваме нашите приложения до по-добро ниво. Благодарим на всички наши клиенти за поддръжката, която ни оказват.