Места на сделката

Списъкът с места на сделките се отваря и управлява от главното меню „Други номенклатури“ > „Място на сделката“.

В номенклатурата можете да въведете местата на сделките, където ще осъществявате продажбите. Има възможност за избиране на основно място, което ще се зарежда и попълва автоматично при нов документ. Ако сте въвели повече от място, на местата където се използва ще се появи възможност за избор от списък.