Материално отговорни лица

Списъкът с материално отговорни лица (МОЛ) се отваря и управлява от главното меню „Други номенклатури“ > „Материално отговорни лица“.

Номенклатурата с материално отговорни лица се използва за ускоряване на работния процес по издаване на документи. Тук се въвеждат имената на МОЛ, които се извличат автоматично при печат на документи.  Има възможност за въвеждане на повече от едно МОЛ.

Редки са случаите, когато се сменя материално отговорното лице във фирма или организация. Когато обаче това се наложи, промяната може да бъде извършена в съответния прозорец за настройка в програмата Фактуриране ЕУ. За да достигнете до него, отворете от меню „Други номенклатури”, след което изберете „Материално отговорни лица”.

Материално отговорно лице

На екрана се появява прозорец, от който можете да управлявате списъка с активни материално отговорни лица. Това се осъществява чрез двете зелени стрелки (добавяне на МОЛ и премахване на МОЛ). За да добавите ново материално отговорно лице, напишете името му в лявото поле, след което натиснете стрелката за добавяне на МОЛ. За да премахнете МОЛ, изберете името му от дясното поле, след което натиснете стрелката за премахване. В полето „Избор на основно МОЛ“, можете да определите материално отговорното лице, което да се използва при печат на документ.

Материално отговорни лица в програма за фактури