Възможност при печат

Фактуриране ЕУ включва в себе си разширени възможности за фина настройка за печат на фактури на хартия и електронни документи като PDF и други по-малко разпространени файлови формати. В този прозорец за настройка на печата може да бъде посочено дали фактурите и другите документи да бъдат печатани в цветен или черно-бял режим. Тук е мястото, от където може да бъде включван и изключван печата на шифър във всеки един документ разпечатан през програмата.

Предвидена е и възможност за добавяне на графично лого, което може да бъде вашия корпоративен знак или емблема. Ако имате такова, то ще бъде изобразено в горната част на разпечатания лист, точно до името на вашата фирма или организация. Графичния файл с вашето лого може да бъде JPG, JPEG, WMF или BMP. Използвайте бутоните „Избор на ново лого” и „Изтриване” за да управлявате вашите графични файлове.

В прозореца за настройка на възможностите при печат се намират и опциите за контрол на броя копия на документи при разпечатване на дубликати. Ако често разпечатвате документи чрез Фактуриране ЕУ, вероятно ще предпочетете да включите опцията „Директен печат без предварителен преглед на документа”. Желателно е да оставите включена отметката „Показване на диалог за настройки и избор на принтер преди печат” ако на вашата работна станция имате достъп до повече от едно печатащо устройство.