Автоматична номерация

С този софтуер имате пълна свобода за определяне на стартовите номера на всички видове документи, с които възнамерявате да работите. Освен стартовите номера имате възможност за избор и на данъчната ставка (ДДС %) и броя празни редове, които да бъдат показвани в режим на работна готовност при отварянето на работната среда за издаване на нова фактура или друг вид документ.

Най-напред изберете търговския обект от падащия списък, за който желаете да направите промяна, след което задайте нужните настройки.

Важно е да знаете, че ако заложеният стартов номер не се появява в новия документ, най-вероятно вече имате издадени преди това други документи. В програмата е заложена автоматична проверка за последователност на номерата, които по закон трябва да са последователни.

Опцията „Еднакъв номер за ст. разписка при създаване от друг документ“ се използва когато често създавате стокови разписки на база други документи и желаете техните номера да са еднакви.