Терминология

Речник на абревиатури, които може да срещнете в това ръководство

 • БИМ – Български институт по метрология
 • ДДС – Данък върху добавената стойност
 • ДИ – Дебитно известие
 • ЕГН – Единен граждански номер
 • ЕИК – Единен идентификационен код
 • ЕКАФП – електронни касови апарати с фискална памет
 • ЕСФП – електронни системи с фискална памет
 • ЕТАФП – електронни  таксиметрови апарати с фискална памет
 • ЗДДС – Закон за данък върху добавената стойност
 • ИАСУТД – Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност
 • ИН – Идентификационен номер
 • ИН по ДДС – Идентификационен номер по ДДС
 • КИ – Кредитно известие
 • КЛЕН – Контролна лента на електронен носител
 • НАП – Национална агенция за приходите
 • ППП – Пощенски паричен превод
 • СУПТО – Софтуер за управление на продажбите в търговски обект
 • УНП – Уникален номер на продажбата
 • ФПр – фискален принтер
 • ФУ – фискални устройства
 • ФУВАС – Фискални устройства за автомати на самообслужване

Чужди термини:

 • BGN – Български лев
 • EUR –  Паричната единица на еврозоната, включваща голяма част от държавите от Европейския съюз
 • POS – Point of Sale
 • VAT – Value-added tax
 • VIES – VAT Information Exchange System
 • IBAN – съкращение от „International Bank Account Number“ и представлява номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международния стандарт ISO-13616.