Внасяне на движения

В програма „Фактуриране ЕУ“ можете да внесете автоматично списък със складови движения от предварително подготвен Excel файл. Колоните в него трябва да са подредени в следната последователност: арт. номер (A), име на артикул (B), количество (C), цена без ДДС (D), допълнителни бележки (E).

Изключително важно за правилното внасяне е във файла да няма празни клетки. Единствено празни може да са клетките в последната колона с бележки. Ако в колона C (количество) е въведено положително число, тогава движението ще бъде импортирано като вписване. Ако количеството е отрицателно, тогава движението ще бъде отбелязано като изписване.

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали над първото движение има антетка или някакви други празни редове и ако има ги изтрийте, така че данните да започват от ред номер 1. След това в Excel изберете „Запиши като“ (Save As …) от главното меню и изберете за формат на файла „XML електронна таблица 2003 (*.xml)“.

Запишете файла на вашия Desktop. Отворете програма „Фактуриране ЕУ“, изберете меню „Склад“ > „Складови движения“ и кликнете с десния бутон на мишката върху списъка с продукти. От падащото меню изберете „Внасяне на движения…“

Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel. Във формата, която ще се отвори на екран, посочете файла и натиснете бутона „Импорт“.

Ако във файла съществуват продукти, които не са въведени предварително в базата данни, можете да отбележите отметката „Добавяне на стоките в номенклатурния списък ако не съществуват“, за да се създадат тези продукти. В противен случай, тези движения няма да бъдат отразени.