Издаване на търговски документ във Фактурник

Документът за произход (търговски документ) придружаващ храните при всяка доставка съдържа информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи храната (партиден номер), обект/фирмата производител. При храни с произход предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на стоката. При храни с произход Република България се вписва фирмата производител или обекта на фирмата доставчик. Документът за произход може да бъде с наименование: търговски документ или декларация за съответствие, или сертификат за произход.

Издаването на търговски документ (сертификат за произход) е скрита функционалност във "Фактурник". Функцията е включена във версия 6.49 на програмата и се активира от меню "Настройки" > "Общи настройки" > "Възможности при печат". Необходимо е да маркирате отметката "Активиране на възможност за печат на търговски документ" и да натиснете бутон "Потвърждаване". След това рестартирайте програмата.

Стартирайте "Фактурник" и отворете някой издаден документ. В края на наименованието на всяка стока въведете @партида@годност, като партида и годност заместете със съответните стойности.

Попълване на търговски документ

За да отпечатате търговския документ натиснете бутон "Търговски документ", който е разположен в долната част на екрана.

Печат на търговски документ

При печат въведените стойности за партида и годност се разполагат в предназначените за тях колони.

Търговски документ

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.