Системни файлове на Фактурник

Програмата работи напълно независимо и няма връзка с никакви други програми. Ако преинсталирате програмата за фактури или се налага прехвърляне на софтуера на друг компютър, достатъчно е само да копирате системните файлове. Системните файлове се съхраняват в две папки:

Microsoft Windows XP:

1. C:\Program Files\fakturnik\ (изпълними файлове)

2. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\fakturnik\ (база данни, лиценз и локални настройки)

Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10:

1. C:\Program Files (x86)\fakturnik\ (изпълними файлове)

2. C:\ProgramData\fakturnik\ (база данни, лиценз и локални настройки)


Забележка: Папка C:\ProgramData\ е различна от C:\Program Files\ и понякога е скрита от Windows. За да я отворите, въведете C:\ProgramData\ в адрес лентата на Explorer, след което натиснете клавиша Enter.

Накрая направете препратка (Shortcut) на работния плот (Desktop) на изпълнимия файл fakturnik.exe.

В програмата са предвидени опции за ръчно и автоматично архивиране и за възстановяване на данни от архив.

Друг бърз начин за инсталиране на програмата на друг компютър и прехвърляне на данните е като я изтеглите и инсталирате, след което копирате само папката съдържаща данните - C:\ProgramData\fakturnik\.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.