Работа с баркод скенер

След като сте свързали баркод скенера с компютъра е необходимо да сканирате баркода на стоката. Необходимо е да влезете в режим редакция на стоката и да позиционирате курсора на екрана в полето "Баркод", след това насочете скенера към баркода и сканирайте. Ако всичко е наред в полето ще се изпишат съответстващите цифри. Запишете промяната.

ри изписване чрез фактура, позиционирайте курсора в полето където се изписва наименование на стоката и сканирайте баркода на стоката. Ако има съвпадение (вече е въведен такъв баркод в списъка със стоки), тогава стоката ще се избере автоматично в документа. Можете да използвате и текстовите полета, за да сканирате баркода на стоката с цел по-бързо разпознаване и избиране.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.