Обновяване на програма Фактурник

Настройки и обновяване на Фактурник

Поддръжката на програмата за фактуриране е гарантирана от нейния производител. Това означава и включва нейното обновяване, проверка за коректна работа, изправност на всички допълнителни компоненти и съвместимост с официално поддържаните операционни системи от този софтуер. Програмата не проверява автоматично за нови версии и затова е желателно през определен период от време да обновявате нейната версия. За да направите обновяване на софтуера, отворете меню "Настройки" и изберете "Обновяване". Ако има нова версия на програмата на екрана се появява информационен диалог. Натиснете "Да" за да продължите напред.

Ако процесът по обновяване започне на екрана ще се появи следния индикатор, след което програмата ще се рестартира.


В случай, че функцията за автоматично обновяване е възпрепятствана от операционната ви система, моля проверете дали изпълнимия файл има администраторски привилегии, както е показано на следното изображение:

Административни права на програма за фактури

След като се убедите, че програмата е стартирана като администратор, отворете меню "Настройки" и изберете "Обновяване". Ако поради някаква причина отново не успеете да обновите програмата, можете да опитате и втория начин, който е описан тук.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.