Многофирмен лиценз - работа с повече от една фирма

Програма "Фактурник" е проектирана да работи както с една фирма, така и с повече на брой фирми. С колко фирми работи програмата се определя от лиценза, който сте заявили и заредили.


ЗАЯВКА ЗА ЛИЦЕНЗ

I. НАСТОЯЩИ КЛИЕНТИ

Ако вече работите с програмата с една или повече фирми и желаете да добавите друга фирма на същия компютър е необходимо да ни изпратите данните на новата фирма, за да Ви се издаде проформа-фактура за доплащане. Сумата се преизчислява на месечна база, като се взима предвид крайния срок на лиценза на основната фирма. След като се направи плащане ще получите нов многофирмен лиценз, който е необходимо да заредите в програмата по някой от познатите начини.

II. НОВИ КЛИЕНТИ

При подаване на заявка за нов лиценз е необходимо да посочите броя на фирмите, с които възнамерявате да работите. След като завършите процеса на заявка и заплащане на лиценза ще получите многофирмен лиценз с кратка инструкция как да бъде зареден в програмата.


ДОБАВЯНЕ НА ФИРМА(И) В ПРОГРАМАТА

Когато заредите лиценза в програмата, в меню "Настройки" се появява ново подменю "Избор на фирма". Това меню се използва както добавяне и изтриване на фирми, така и за превключване между фирмите.

I. ЛИЦЕНЗ С ЛОКАЛНА БАЗА ДАННИ

Ако работите с локална база данни ще забележите подменю "Моите фирми...". При посочване на това меню на екрана се появява прозорец, чрез който можете да добавите информация за новата(ите) фирма(и) - име и ЕИК номер.

Името, което въведете се показва в графичния интерфейс на програмата, в менютата за превключване между фирмите.

II. ЛИЦЕНЗ С ДИСТАНЦИОННА БАЗА ДАННИ

Когато работите с дистанционна база данни не е необходимо да въвеждате нищо. След зареждане на лицензите (по един за всяка допълнителна фирма) фирмите се появяват автоматично в това меню. Ако все пак не виждате менюто за превключване е желателно да рестартирате програмата преди да се свържете с нас.


ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ ФИРМИ

Преди да започнете работа с нова фирма е необходимо да превключите програмата към нея и да попълните фирмения ѝ профил в настройките. Името на текущата фирма, с която работите се изписва в заглавната и в най-долната (статус) лента на програмата, така че лесно можете да разберете с данните на коя фирма работите. Превключването се осъществява от меню "Настройки" > "Избор на фирма" или от статус лентата на програмата.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.