Материално отговорни лица

Редки са случаите, когато се сменя материално отговорното лице във фирма или организация. Когато обаче това се наложи, промяната може да бъде извършена в съответния прозорец за настройка в програмата Фактурник. За да достигнете до него, отворете от меню „Други номенклатури”, след което изберете „Материално отговорни лица”.

Материално отговорно лице

На екрана се появява прозорец, от който можете да управлявате списъка с активни материално отговорни лица. Това се осъществява чрез двете зелени стрелки (добавяне на МОЛ и премахване на МОЛ). За да добавите ново материално отговорно лице, напишете името му в лявото поле, след което натиснете стрелката за добавяне на МОЛ. За да премахнете МОЛ, изберете името му от дясното поле, след което натиснете стрелката за премахване. В полето "Избор на основно МОЛ", можете да определите материално отговорното лице, което да се използва при печат на документ.

Материално отговорни лица в програма за фактури

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.