Лицензиране и видове лицензи към програма "Фактурник"

"Фактурник" е счетоводен софтуер предназначена предимно за малкия и среден бизнес в България. За да може да се използва легално е необходимо да бъде закупен и приложен съответен софтуерен лиценз. Лицензите представляват файл - сертификат, който се генерира единствено и само от законен представител на фирма "ЛИЦЕНЗ" ЕООД, след което този сертификат се обвързва с инсталирано копие на счетоводната програма "Фактурник".

Всеки лиценз съдържа име и версия на програмата, типа на лиценза, информация за собственика на лиценза, датата на лицензиране, валидността на сертификата, серийния номер и издателя на сертификата. Както се вижда, лицензът е валиден за определен период от време. След датата на изтичането му използването на счетоводния софтуер е нелегално. Подновяването на лиценз представлява процедура, която се задвижва единствено и само през нашия уеб сайт. От вида на прилежащия лиценз зависи с колко броя фирми едновременно може да работи програмата и колко дълъг е периода на валидност. Използвайте онлайн калкулатора в сайта за да изчислите стойността на сертификата, от който имате нужда.

Видовете лицензи, които предлага програмата към момента са следните:

Тип лиценз Кратко описание
"Локална база данни" (стандартен) Данните се съхраняват на вашия компютър или на сървър в локална мрежа
"Локална база данни" с модул "Склад" Данните се съхраняват на вашия компютър или на сървър в локална мрежа
"Облачна база данни" с модул "Склад" Данните се съхраняват на сървър и имате възможност да работите с програмата от различни компютри с обща база данни
"Облачна база данни" с достъп чрез уеб браузър Данните се съхраняват на сървър и имате възможност да работите с програмата от различни компютри с обща база данни, както и да ги достъпвате през уеб браузър
"Облачна база данни" Данните се съхраняват на сървър и имате възможност да работите с програмата от различни компютри с обща база данни

Текущата ценова листа можете да разгледате на адрес https://fakturirane.eu/pricelist/.

Ако работите с лиценз от тип "Локална база данни" ви препоръчваме да включите функцията за автоматично архивиране на данните, тъй като базата данни се съхранява на вашия компютър и при повреда на твърдия диск или Windows можете да загубите безвъзвратно вашите данни.

При работа с лицензи от тип "Облачна база данни" можете да работите с обща база данни от няколко работни места, но за да работите с програмата е необходимо да имате постоянна интернет връзка. Този тип лиценз позволява още няколко екстри - достъп през уеб браузър чрез онлайн системата за фактуриране fakturirane.com, възможност за ежедневно автоматично архивиране, както и достъп до базата данни чрез API.

Използването на легално копие на софтуер разработен от нас е знак на признателност за труда, който сме положили през годините, като това ни дава стимул постоянно да развиваме и усъвършенстваме нашите приложения до по-добро ниво. Благодарим на всички наши клиенти за поддръжката, която ни оказват.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.