Лиценз и абонамент

Използването на лицензиран софтуер означава, че цените труда на хората, които са го създали. Със закупуването на собствен софтуерен лиценз вие ставате неразделна част от нашия екип, като помагате по свой собствен начин за неговото бъдещо развитие и усъвършенстване. В прозореца за настройка на софтуерния лиценз може да видите справка за текущия софтуерен лиценз (т.нар. потребителски сертификат). Всеки сертификат съдържа в себе си име и версия на програмата към която е прикачен, тип на лиценза, името на собственика, датата на издаване и валидност. Чрез бутона „Подновяване” можете да задействате процедурата по подновяване на лиценза. В случай, че решите да подновите няколко месеца преди да изтече, тези месеци не се губят. Новият срок се добавя към крайната дата на лиценза. След като заплатите лиценза и получите новият сертификат на електронната си поща под формата на прикачен ZIP файл е необходимо да го съхраните на вашия твърд диск и да го заредите в програмата. Най-добре е да го съхраните на вашия Desktop и след лицензирането на програмата да го изтриете.

Лицензиране на програмата можете да направите по един от следните три начина:

I. БЪРЗО ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Лицензирането се осъществява като хванете ZIP файла с мишката и го пуснете върху стартовия екран на програмата. При успешно лицензиране на софтуера червената лента в горната част на работния прозорец изчезва.


II. НОРМАЛНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Зареждането на новия лиценз се осъществява чрез бутона „Зареждане от файл”. След натискането му е необходимо да посочите ZIP файла от появилия се прозорец. Ако поради някаква причина не успеете да заредите лиценза е добре да стартирате програмата като администратор и да опитате отново.


III. ЛИЦЕНЗИРАНЕ ЧРЕЗ РЪЧНО КОПИРАНЕ

Друг възможен вариант за лицензиране е да натиснете бутона "Лицензионна папка" и да разархивирате ZIP файла в папката, която се отваря. След това е необходимо да рестартирате програмата.

Ако виждате нова дата за валидност в настройките, това означава, че сте заредили правилно сертификата. Можете също да проверите и датата на валидност, която се пази и в нашата база данни от тук. В случай, че датите са различни е най-добре да се свържете с нас по един от посочените начини.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.