Invoice настройки

Включването на допълнителна езикова съвместимост и попълването на съответните данни ще Ви осигури възможност за разпечатване на документите на английски език - печат на INVOICE, PROFORMA и др.

За да можете да разпечатвате фактури на английски език (Invoice), маркирайте отметката "Включване на допълнителна съвместимост" и попълнете информацията за вашата фирма в съответните полета - Company Name; Company Address; City, ZIP, Country; Contact Name и Telephone No. Пример за правилно попълнени данни е:

 Company Name: Web Art Ltd.
 Company Address: 5 Democracy Blvd.
 City, ZIP, Country: Burgas 8000, Bulgaria
 Contact Name: Stephen J. Morrin
 Telephone No.: +359.123567890

Забележка: полетата, които оставите непопълнени се превеждат автоматично всеки път, когато отпечатвате документи чрез програмата за фактуриране.

Когато включите тази опция, вие няма да забележите почти никаква промяна в графичния интерфейс на програмата. Единствената разлика е, че при натискане на "Печат" ще имате възможност за избор за език на разпечатване на документа. Ако изберете английски, тогава документът ще бъде разпечатан на английски език (фактура - invoice, проформа - proforma и т.н.).

Цените в Invoice по подразбиране са в български лева (BGN), но ако в настройките сте избрали друга от наличните валути - EUR, USD, GBP, AUD, CAD, NZD, NOK, RON, RUB, TRY, CHF, ZAR, JPY, тогава цените се преобразуват автоматично. Преобразуването се извършва на база фиксирания курс, който е зададен в настройките или в самия документ. Ако желаете програмата да не преобразува автоматично цените или желаете да работите с цели числа за цени, тогава можете да въведете твърда цена за Invoice в редакция на продукт. Когато изберете този продукт при попълване на документ, тогава при печат ще се взима цената от това поле.

Както в настройките има възможност за точното изписване на данните на вашата фирма на английски език, така и в редакция на клиент и продукт има възможност за въвеждане на данни на английски имена. Ако сте попълнили тези полета, програмата няма да преобразува автоматично кирилицата, а при печат на документ ще взима автоматично техните стойности от тези полета.

Много полезна е друга функция в програмата, която на пръв поглед остава скрита. Когато кликнете с десния бутон на мишката в полето ед. цена при издаване на фактура или редакция на продукт, тогава се появява падащо меню с възможност за бързо преобразуване на цената от една валута към друга (напр. BGN към EUR и обратно).

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.