Внасяне на редове във фактура или друг документ

Ако издавате многоредови фактури, можете лесно да вмъкнете списък с артикули от предварително подготвен Excel файл. Колоните в него трябва да са подредени в следната последователност: арт. номер (A), име на артикул (B), количество (C), цена без ДДС (D), търговска отстъпка в % (E).

Изключително важно за правилното внасяне е във файла да няма празни клетки. Единствено празни могат да са клетките в последната колона с търг. отстъпка.

След като сте се уверили, че сте изпълнили горните условия, проверете дали над първото движение има антетка или някакви други празни редове и ако има ги изтрийте, така че данните да започват от ред номер 1. След това в Excel изберете "Запиши като" (Save As ...) от главното меню и изберете за формат на файла "XML електронна таблица 2003 (*.xml)".

Запишете файла на вашия Desktop. Стартирайте програма "Фактурник" и отворете нова фактура или фактурата, в която желаете да внесете редовете. Кликнете с десния бутон на мишката и от падащото меню изберете "Внасяне на редове от файл..."

Уверете се, че файлът, който подготвихте не е отворен в Excel. Във формата, която ще се отвори на екран, посочете файла и натиснете бутона "Импорт".

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.