Внасяне на фактури от други софтуери в програма Фактурник

В момента е разработен само импорт на фактури от WorkFlow (БизнесСофт). За целта е необходимо да експортирате фактурите в XLS формат от WorkFlow. Колоните трябва да се подредени в следния ред: A (име на документа), B (номер), C (дата), D (ст-ст), E (контрагент), F (БУЛСТАТ), G (МОЛ), H (папка), I (номер), J (бр.мат.), K (док.е за:), L (вид на стоката), M (други характеристики), N (валута), O (индекс). Съхранете този XLS файл във формат "Excel файл във формат XML електронна таблица 2003" и го поставете в една празна папка. След това запишете експортирайте детайлите за всички желани фактури в XML файлове (напр. EF_000000ХХХ.xml) в същата папка.

Можете да включите опцията за импортиране на документи от меню "Настройки" > "Общи настройки" > "Импорт и експорт на данни". След като маркирате отметката "Възможност за импортиране на фактури" и потвърдите избора си, отворете меню "Документи" и изберете "Внасяне на документи". В полето "Файл" изберете XML файла с данните на всички фактури, който генерирахте в началото. Натиснете бутон "Преглед" и следвайте инструкциите, които се изписват в полето със системни съобщения в долната част на формата.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.