Експорт на клиенти

Софтуерът предлага функция за експорт на въведените клиенти в Excel и XML формат. За да извлечете данните е необходимо първо да отворите списъка с клиенти, след което да натиснете зеления бутон, който е разположен вдясно над списъка. На екрана се отваря форма, в която е необходимо да посочите желания формат.

При запис в Excel колоните се подреждат в следния ред: име, населено място, данъчен адрес, ЕИК, ИН по ДДС, МОЛ, получател, телефон и email.

При запис в XML формат се изличат следните данни на клиента: ID, име, населено място, данъчен адрес, ЕИК, ИН по ДДС, МОЛ, получател, телефон, email, IBAN.

Ако са Ви необходими други формати или данни ни пишете и ще ги включим в следващите версии на софтуера.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.