Други настройки

В тази страница са предвидени опции за фина настройка на системата. Ако сте се запознали с всички полезни съвети на счетоводния съветник и вече не ви е полезен, тук е мястото, от което можете да го изключите. Преди да го изключите е добре да знаете, че тези съвети се обновяват и допълват с всяка нова версия на програмата, затова е желателно съветника да е включен.

Други настройки


От тук можете да скриете бутона за едновременен печат на копие и оригинал, в случай че не ви се налага да го използвате, бутона за изпращане на документи до клиент, ако не използвате тази функция, да изключите изписването на количества от склада при издаване на протоколи и стокови разписки, да размените местата на доставчик и клиент при печат на някои документи, както и да направите много други допълнителни настройки, които ще улеснят работата ви с програмата.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.