Добавяне на банкова сметка (IBAN)

За да добавите информация за банкова сметка в програма "Фактурник", отворете програмното меню "Други номенклатури", след което изберете "Добавяне на банкова сметка".

Добавяне на банкова сметка

 

На екрана ще се появи диалогов прозорец, в който да въведете информация за банковата сметка.

За всяка банкова сметка се въвеждат IBAN, име на банка, BIC/SWIFT. Има възможност за въвеждане и на допълнителни бележки при необходимост.

За да се ускори работния процес, програма "Фактурник" е проектирана така, че след въвеждане на IBAN на сметка в българска банка, всички други полета в прозореца се попълват автоматично, като информацията се извлича автоматично от номера. Друга важна функция е, че при въвеждане на IBAN започващ с BG програмата извършва автоматична проверка за валидност.

От меню "Настройки" > "Общи настройки" > "Автоматичен избор" можете да посочите за начин на плащане "Платежно нареждане" и да посочите банкова сметка по подразбиране. Стойностите избрани в тези две полета ще се попълват автоматично при издаване нов документ и няма да има нужда ги попълвате ръчно всеки път.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.