Бързо издаване на фактура

Тази функция е налична на началния екран на програмата и е полезна за фирми, които издават периодично едноредови фактури на клиенти, които вече присъстват в номеклатурния списък с клиенти.


Бързо издаване на фактура


В полето "Име или ЕИК на клиент" е необходимо да се въведе част от името на клиента или ЕИК номера му и да се натисне клавиша Enter. След натискането на клавиша, ако фимата вече присъства в номенклатурния списък с клиенти, тогава клиентът се разпознава автоматично. Ако има повече от една фирма, която съответства на въведения текст, тогава на екрана се появява прозорец за избор.

По същия начин се въвежда и стоката или услугата - чрез нейното име или код. Когато се избере артикул, тогава неговата мерна единица и цена се запълват автоматично. При необходимост тези стойности могат да се променят ръчно. Ако стоката не бъде избрана от списъка, а бъде въведено име, което не съответства на нито един артикул от номенклатурния списък със стоки и услуги, то тогава се предполага, че това е услуга и се записва във фактурата, но не се записва в номенклатурния списък, както и не се регистрират и складови движения в складовия модул.

След като са попълнени всички полета и се натисне клавиша "Запис", тогава фактурата се появява в списъка "Последно издадени фактури", от където може бързо да бъде разпечатана, съхранена в PDF файл или изпратена на клиент. Напомняме ви, че можете да влезете бързо в режим на редакция на фактурата като кликнете два пъти с мишката върху нея.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.