Автоматична номерация

С този софтуер имате пълна свобода за определяне на стартовите номера на всички видове документи, с които възнамерявате да работите. Освен стартовите номера имате възможност за избор и на броя празни редове, които да бъдат показвани в режим на работна готовност при отварянето на работната среда за издаване на нова фактура или друг вид документ.

Важно е да знаете, че ако заложеният стартов номер не се появява в новия документ, най-вероятно вече имате издадени някакви документи. В програмата е заложена автоматична проверка за последователност на номерата, които по закон трябва да са последователни. В такъв случай, ако имате издадена тестова фактура е добре да я изтриете от списъка. За случаи, в които издадените фактури са реални и повече на брой сме предвидили друга възможност. В програмата са заложени няколко на брой номерации. Можете да изберете в меню "Настройки" > "Текуща номерация" следващата свободна такава и да започнете работа с нея. По този начин издадените до този момент документи се запазват, като имате бърз достъп до тях чрез менюто за превключване на номерации.

Опцията "Еднакъв номер за ст. разписка при създаване от друг документ" се използва когато често създавате стокови разписки на база други документи и желаете техните номера да са еднакви.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.