Съставители на фактури

В програма Фактурник в издадените документи могат да бъдат посочвани различни съставители. Преди това обаче, тези съставители е добре да бъдат въведени в списъка. За да направите това, отворете меню „Други номенклатури”, след което изберете „Съставители”.

На екрана се появява прозорец, от който можете да добавяте и изтривате съставители на документи издадени чрез програмата. Съставителите на документи са лица боравещи с програма Фактурник в даден момент. За да им се осигури удобство и бързина на работа е най-добре техните имена да бъдат въведени предварително в базата данни на програмата. Управлението на тази информация в програмата се осъществява чрез двете зелени стрелки (за добавяне и за изтриване). За да добавите съставител, напишете името му в лявото поле, след което натиснете стрелката за добавяне. За да изтриете съставител, цъкнете върху неговото име в дясното поле, след което натиснете стрелката за изтриване. Можете да определите основен съставител чрез падащото меню "Избор на основен съставител", имена на който да се попълва автоматично при писане на нов документ.

Внимание: “бисквитки”

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), за да използвате този уеб сайт и услугите предлагани чрез него, е необходимо да прочетете документите Правила и условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за употреба на “бисквитки”, след което да отбележите изрично, че се съгласявате със съдържанието им.