Съставяне на стокова разписка

Назад  Напред

Възможността за съставяне на стокова разписка е честа необходимост за повечето български фирми. Стоковите разписки улесняват значително ежедневната работа в офиса. Именно поради тази причина самия процес по издаване на стокова разписка е максимално опростен и почти напълно автоматизиран. Нека приемем, че в базата данни вече има въведени фирмени данни, стоки, услуги, клиенти и актуална банкова сметка. За разлика от фактурите и проформа-фактурите стоковите разписки съдържат информация само за получател, пореден номер, дата и място на сделка, доставчик, наименование на стока или услуга, основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС, данъчна основа, ДДС, сума за плащане и допълнителни пояснения при необходимост.

 

Още при стартирането на програмата в началния прозорец ще видите меню, от където може да съставите нов документ. Там се намира и бутона за съставяне на стокова разписка:

 

Издаване на нова стокова разписка

 

Други методи за съставяне на стокова разписка

 

Съществува повече от един начин за съставяне на стокова разписка чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ. Стандартния начин е през работното меню на програматта в  „Документи” > „Нов документ” > "Стокова разписка". Най-бързия начин за издаване на стокова разписка е чрез използване на бърз клавиш за достъп - F8. На определени места в програмата при клик с десния бутон на мишката върху празно място се появява помощно меню, от където също може бързо и лесно да бъде издадена стокова разписка.

 

Нова стокова разписка

 

Нова стокова разписка може да бъде издадена чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ и чрез двоен клик върху празен ред в списъка с издадени стокови разписки. След появата на диалоговия прозорец, потвърдете желанието си чрез натискане на бутона "Да".

 

Желаете ли да издадете нов документ?