Начален прозорец

Назад  Напред

Начален прозорец на програмата се нарича първия прозорец, който се появява след стартиране на счетоводния софтуер ФАКТУРИРАНЕ. Проследете номерацията и обясненията към нея за да се запознаете с основните части от програмния интерфейс на ФАКТУРИРАНЕ:

 

 

  1. Работно меню
  2. Оперативна лента
  3. Информационна лента
  4. Документация - бързи връзки към документацията на програмата съдържаща обяснение на най-често използваните функции на ФАКТУРИРАНЕ.
  5. Работа с документи - бърз достъп до основните функции на програмата.
  6. Връзки към уеб сайта - бърз достъп до уроци и съвети за използване на програмата за издаване на фактури и документи, софтуерна поддръжка и сайта за онлайн фактуриране.
  7. Софтуерно обновяване - област показваща текущото състояние и версията на програмата. Когато е налична нова версия за сваляне - това е мястото, където ще бъде обявен анонса съдържащ връзка за автоматично обновяване.