Изписване на стока чрез документ

Назад  Напред

Предварително въведено количество стока може да се изпише от склада автоматично още при самото издаване на един от следните видове документи - фактура, стокова разписка и протокол.

 

За тази цел е необходимо при издаването на съответния документ да се използва менюто за избор на стока от предварително въведените стоки и услуги в базата данни.

 

1. Влезте във формата за издаване на желания документ и натиснете бутона :

 

 

2. От появилото се меню посочете стоката, която желаете да изпишете от склада и за която ще бъде издаден текущия документ:

 

 

3. Името на артикула трябва да се попълни автоматично в полето "Наименование":

 

 

4. Попълнете всички останали полета в текущата формата за издаване на нов документ и потвърдете, когато сте готови чрез натискане на бутона "СЪХРАНИ".

 

5. Направете проверка, дали стоката е изписана успешно от склада, влезте в меню "Склад" > "Складови движения":

 

Складови движения в складова програма

 

6. Намерете артикула в списъка от ляво и го натиснете:

 

 

От дясната страна ще видите складово движение "Изписване" с днешна дата, количество, бележка и прилежащ документ с пореден номер. Общата складова наличност е автоматично актуализирана.

 

Изписване от складова програма с фактура