Издаване на фактура

Назад  Напред

Издаването на фактура е основното предназначение на този счетоводен софтуер. Именно поради тази причина самия процес е максимално опростен и почти напълно автоматизиран. Нека приемем, че в базата данни вече има въведени фирмени данни, стоки, услуги, клиенти и актуална банкова сметка. Когато плащането по фактурата е в брой - въвеждане на банкова сметка в програмата не е наложително.

 

Още при стартирането на програмата в началния прозорец ще видите меню, от където може да издадете нови документи. Там се намира и връзката за издаване на нова фактура, която е изобразена по-долу:

 

Други методи за издаване на фактура / известие

 

Съществува повече от един начин за издаване на фактура чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ. Стандартния начин е през работното меню на програматта в  „Документи” > „Нов документ” > „Фактура / известие”. Най-бързия начин за издаване на фактура е чрез използване на бърз клавиш за достъп - F4. На някои места в програмата при клик с десния бутон на мишката върху празно място, се появява меню, от където също може бързо и лесно да бъде издадена фактура.

 

 

Нова фактура може да бъде издадена и чрез двоен клик върху празен ред в списъка с издадени фактури. След появата на диалоговия прозорец, потвърдете желанието си чрез натискане на бутона "Да".