Изписване на стока в склада

Назад  Напред

Веднъж въведена стока в склада, тя може да бъде редактирана, местена от група в група или изтривана нацяло. Това обаче не означава, че по този начин може да се променя складовата наличност.

 

I. ИЗПИСВАНЕ НА СТОКА ОТ СКЛАДА

 

Нека предположим, че имате въведена стока в склада с име „Гергеф – 25 см”  наличност 11 броя. Ето една примерна последователност когато се налага складово изписване на 10 броя от тази стока:

 

1. Влезте в меню "Склад" > "Складови движения".

2. Отворете групата, в която се намира примерния артикул или използвайте полето за търсене.

3. Натиснете десния бутон на мишката върху стоката и от менюто изберете "Изписване на количество"

 

Изписване на количество от програма за склад

 

4. Би трябвало да се отвори прозорец като показания по-долу, разгледайте го добре. Такъв прозорец ще се отваря и при вписване на стоки. В нашия случай трябва да е посочена опцията "Изписване". Полето за дата по подразбиране показва днешната дата но може да бъде посочена друга. Непосредствено след датата е полето за количество. За целите на демонстрацията ще въведем 10 броя. В полето за допълнителни бележки можете да въвеждате свободен текст ако прецените, че е необходимо. В случая сме въвели бележка, че стоката, която се изписва е за магазин в град Перник.

 

 

5. Натиснете бутона "Потвърждаване".

 

Резултата от тази процедура е показан в таблицата по-долу. Както се вижда складовата наличност е вече намалена до 1 брой. Появил се е и нов хронологичен ред с операция "изписване" и количество 10. В колонката "Документ" има запис само при изписване на стоки с прилежащ документ.

 

Изписване на стока от програмен модул склад

 

II. РЕДАКЦИЯ НА СКЛАДОВА ОПЕРАЦИЯ "ИЗПИСВАНЕ"

 

Всяка операция "Изписване" може да бъде редактирана многократно. За целта натиснете с десния бутон на мишката върху съответния ред и от появилото се меню изберете "Редакция на запис". Промененото количество ще се отрази веднага на общата складовата наличност за съответната стока.

 

Редакция на изписване от складова програма

 

III. ИЗТРИВАНЕ НА СКЛАДОВА ОПЕРАЦИЯ "ИЗПИСВАНЕ"

 

Всяка операция "Изписване" може да бъде изтрита изцяло от складовите движения за дадена стока. За целта натиснете с десния бутон на мишката върху съответната операция и от появилото се меню изберете "Изтриване на запис". Общата складовата наличност за избраната стока ще се актуализира автоматично.