Справка за критична наличност

Назад  Напред

В програмата е предвидена функция за показване само на стоки, които наближават или вече са в т.нар. "критична наличност." Това означава, че много лесно можете да видите стоки в склада, които се изчерпват скоро. Минималния праг за критична наличност по подразбиране е нула. Този минимален праг може да се определи за всяка една стока по отделно още при въвеждането или редактирането на дадена стока. Справка за стоки с "критична наличност" се прави от меню „Склад” -> „Справка текущи наличности”.

 

Справка текущи наличности в складова програма

 

По подразбиране в справката се показват всички търговски групи. Изберете търговската група, в която желаете да видите кои стоки са в "критична наличност." За да бъде справката реална е задължително да се натисне опцията "Само стоки с критично количество", след което натиснете бутона "СПРАВКА".

 

 

Следва извеждане на справка с всички стоки в посочената група, които са достигнали прага за "критична наличност". В долната част на таблицата е разположена информация за общия брой стоки и общата стойност на въведените стоки в групата.

 

 

Всички показни стоки в справката за критична складова наличност могат да бъдат запазени в Microsoft Excel файл чрез бутона:

 

 

Предвидена е функция и за директен печат на справката, която се осъществява чрез бутона: