Справка за печалби

Назад  Напред

Справка за генерираните печалби за определен период от време в програмата са достъпни от меню „Склад” -> „Справка печалба”.

 

 

Използвайте полетата с дати за да посочите периода, за който желаете да направите справка за генерираните печалби от модул "малък склад":

 

 

След като посочите периода натиснете бутона "СПРАВКА". Следва да видите отчет на издадените документи през складовия модул по дати, дни и суми.

 

 

Натиснете върху някой от изведените резултати (дни) за подробна справка. От дясната страна ще се появи списък с всички издадени документи през този ден, които имат връзка със складовия модул. Вижда се коя стока е изписана, с кой номер документ и какъв е неговия тип. Освен тези неща е включена информация и какво количество от тази стока е изписана от склада, каква е доставната и продажната цена и колко е генерираната печалба от тази стока.

 

В най-долната част от справката е показана информация за общия брой дни, които обхваща и общата генерирана печалба.

 

 

Изведената справка от складовата програма може да бъде запазена в независим  Microsoft Excel файл чрез бутона: