Съставяне на протокол

Назад  Напред

Възможността за съставяне на протоколи е честа необходимост за някои фирми в България. Протоколите улесняват значително ежедневната работа в офиса. Именно поради тази причина самият процес по издаване на протокол чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ е максимално опростен и почти напълно автоматизиран. Нека приемем, че в базата данни вече има въведени фирмени данни, стоки, услуги, клиенти и актуална банкова сметка. Съдържанието на протокола е доста сходно със съдържанието на стоковите разписки.

 

Още при стартирането на програмата в началния прозорец ще видите меню, от където може да съставите нов документ. Там се намира и бутона за съставяне на нов протокол:

 

Издаване на протокол

 

Други методи за съставяне на протокол

 

Съществува повече от един начин за съставяне на протокол чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ. Стандартния начин е през работното меню на програсата в  „Документи” > „Нов документ” > "Протокол". Най-бързия начин за издаване на протокол е чрез използване на бърз клавиш за достъп - F10. На определени места в програмата при клик с десния бутон на мишката върху празно място се появява помощно меню, от където също може бързо и лесно да бъде издаден протокол.

 

Нов документ > Протокол

 

Нов протокол може да бъде издаден чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ и чрез двоен клик върху празен ред в списъка с издадени протоколи. След появата на диалоговия прозорец, потвърдете желанието си чрез натискане на бутона "Да".