Вписване на стока в склада

Назад  Напред

Веднъж въведена стока в склада, тя може да бъде редактирана, местена от група в група или изтривана нацяло. Това обаче не означава, че по този начин може да се променя складовата наличност.

 

I. ВПИСВАНЕ НА СТОКА В СКЛАДА

 

Нека предположим, че вече имате въведена стока „Гергеф – 25 см” с предварително определена наличност (1 брой) в складовата програма и желаете да добавите още 10 броя от същия артикул в склада. Ето една примерна последователност:

 

1. Влезте в меню "Склад" > "Складови движения".

2. Отворете групата, в която се намира примерния артикул или използвайте полето за търсене.

3. Натиснете десния бутон на мишката върху стоката и от менюто изберете "Вписване на количество"

 

 

4. Би трябвало да се отвори прозорец като показания по-долу, разгледайте го добре. Такъв прозорец ще се отваря и при изписване на стоки. В нашия случай трябва да е посочена опцията "Вписване". Полето за дата по подразбиране показва днешната дата но може да бъде посочена друга. Непосредствено след датата е полето за наличност. За целите на демонстрацията ще въведем 10 броя. В полето за допълнителни бележки можете да въвеждате свободен текст ако прецените, че е необходимо.

 

Вписване на стока в програма за склад

 

5. Натиснете бутона "Потвърждаване".

 

Резултата от тези действия е показан в таблицата. Както се вижда складовата наличност е вече 11 броя. Има и нов хронологичен ред с операция "вписване" и количество 10. Колонката "Документ" се ползва само при изписване на стоки, когато се издава съответен документ.

 

Вписване на стока в склада

 

II. РЕДАКЦИЯ НА СКЛАДОВА ОПЕРАЦИЯ "ВПИСВАНЕ"

 

Всяка операция може да бъде редактирана многократно. За целта натиснете с десния бутон на мишката върху съответния ред и от появилото се меню изберете "Редакция на запис". Промененото количество ще се отрази веднага на общата складовата наличност за съответната стока.

 

Редакция на запис в складова програма

 

III. ИЗТРИВАНЕ НА СКЛАДОВА ОПЕРАЦИЯ "ВПИСВАНЕ"

 

Всяка операция може да бъде изтрита изцяло от складовите движения за дадена стока. За целта натиснете с десния бутон на мишката върху съответната операция и от появилото се меню изберете "Изтриване на запис". Изтритото количество ще се отрази веднага на общата складовата наличност за текущата стока.

 

Изтриване на движение в складова програма