Складови движения

Назад  Напред

Чрез модул "малък склад" можете да вписвате и изписвате стоки от различните търговски групи. Тази процедура е обособена в програмата като меню „Складови движения”. Тази функция е достъпна от меню "Склад" > "Складови движения":

 

Складови движения в складова програма

 

От лявата страна на екрана са разположени търговските групи заедно с добавените артикули във вашата база данни. Услугите са оцветени в светло сиво, а стоките в черно. По този начин се различава каква част от асортимента се води на склад. Използвайте десния бутон на мишката за добавяне, редакция и изтриване на артикули и групи. Чрез полето за търсене имате бърз достъп до записите в базата данни.

 

търсене на стоки и услуги в складова програма

 

Когато се посочи артикул от дървовидната структура, горе в дясно се изписва неговото име, доставната цена, продажната цена и текущата наличност. Под тази информация се намират самите складови движения.

 

Вписване и изписване в програма за склад

 

В показания пример се вижда информация за стоката "Гергеф - 25 см". Към този момент в склада има наличен 1 брой (внесен в склада на дата 9 март 2012 година). Тази стока се доставя с цена 8.00 лв. без ДДС и се продава за 9.11 лв. без ДДС.

 

Важно: складовата наличност може да бъде директно манипулирана единствено при първоначалното въвеждане на дадена стока в складовата програма. Веднъж въведена складовата наличност може да бъде манипулирана само чрез функциите " Вписване" и " Изписване".