Стоки и услуги

Назад  Напред

Счетоводната програма за фактури предоставя възможност за поддържане и организиране на база данни с различни видове стоки и услуги. За извеждане на списък с предварително въведен асортимент в програмата, отворете меню  „Стоки / Услуги”, след което изберете „Списък с артикули”. Бърз клавиш за достъп до тази функция е "F5". Списъка с артикули, е изведен и като графичен бутон на оперативната лента с бутони на програмата ФАКТУРИРАНЕ:

Организацията на артикулният списък е изпълнена в табличен вид с няколко колони, над които е разположена контролна лента с възможности за управление на показаните данни:

 

Списък със стоки в складова програма

 

  1. Поле за търсене на стока или услуга;
  2. Търсене във всички или строго определена търговска група;
  3. Възможност за подреждане на изведените резултати по различни критерии;
  4. Показване на абсолютно всички стоки и услуги в базата данни (изчистване на филтъра);
  5. Функции за печат и извличане на данни във файл.