Вносна бележка

Назад  Напред

Издаването на вносни бележки чрез програма ФАКТУРИРАНЕ EU е улеснено максимално. Вносната бележка е банков документ, който служи за внасяне на парични средства в банкова сметка (на каса в банка). В програмата издаване и печат на вносна бележка се осъществява от меню "Документи" > "Нов документ" > "Вносна бележка".


"Документи" > "Нов документ" > "Вносна бележка"


По-удобен начин за издаване на вносна бележка е чрез натискане на бутона "Документ" > "Вносна бележка" намиращ се в оперативната лента с бутони.


"Документ" > "Вносна бележка"


СЪДЪРЖАНИЕ НА ФОРМАТА ЗА ВНОСНА БЕЛЕЖКА


До банка: посочете банката, в която ще представите вносната бележка. Бутона служи за бърз достъп и конфигуриране на стойностите по подразбиране при издаване на банкови документи;


Клон / град: желателно но не и задължително е посочването на клон / град на съответната банка. Забележете бутона , който служи за централно обновяване на всички банкови клонове в програмата;


Адрес: адрес на клона на съответната банка. Списъка с адреси се обновява автоматично заедно с обновяването на банковите клонове;


Дата на подаване: необходимо е да се посочи дата, на която вносната бележка ще бъде представена в банка;


Получател: пълно име (за физическо лице) или цяло наименование на фирма;


IBAN: номер на сметка на получателя;


Основание за внасяне: полето за основание събира максимум 30 (тридесет) символа;


Сума: валидни стойности са само арабски цифри и символ за десетичен разделител "." или ",".


Валута: избор на една от валутите BGN (български лев), EUR, USD, GBP и RUB;


Вносител: пълно име на вносителя (за физическо лице) или цяло наименование на фирма;


ЕИК / ЕГН: единен идентификационен код на вносителя (фирмата) или ЕГН на физически лица;


Телефон: телефон за връзка с вносителя.


Вносна бележка напечатана с програма ФАКТУРИРАНЕ


Списък с издадени вносни бележки чрез програмата ФАКТУРИРАНЕ може да бъде изведен по следния начин:


 "Списък" > "Банкови документи".


или от меню "Документи" > "Издадени документи" > "Банкови документи".


 "Документи" > "Издадени документи" > "Банкови документи".


След като вече имате списък с вносни бележки, можете когато се наложи да изтривате различни записи от базата данни чрез натискане на десен бутон на мишката върху определен документ и избиране на "Изтриване".


Изтриване на вносна бележка от програма за фактури


Функцията "Клониране" е достъпна и при работа с банкови документи.