Какво е ФАКТУРНИК?

Назад  Напред

ФАКТУРНИК е счетоводна програма (софтуер) предназначена предимно за малкия и среден бизнес. С нея могат да се издават в електронен вид и отпечатват на хартия  фактури, проформа-фактури, протоколи, стокови разписки и други видове документи. Програмата за фактуриране е предназначена за работа с Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

 

В програмата може да се създават бази данни с предлагания от вас асортимент, където се позволява пълен контрол над цените, мерните единици и каталожните номера на продуктите и предлаганите услуги. Предвидена е възможност за създаване на клиентска база с имена и допълнителна информация за вашите клиенти, партньори или контрагенти.

 

Програмата за фактуриране предвижда използването на повече от една банкова сметка при издаването на фактури или други документи. Работата с банкова информация е максимално опростена и автоматизирана. Допълнителните функционалности като контролирането на използваните мерни единици, места на сделките, списъци с отговорни лица и съставители правят работата с програмата лесна, бърза, удобна и практична.

 

Всички документи могат да бъдат записвани в PDF формат, както и да бъдат автоматично изпращани чрез email до клиент или счетоводство.

 

В програмата е включен допълнителен модул "Малък склад", чрез който можете лесно да следите текущите налични количества на стоките. Чрез него могат ръчно да се вписват първоначални количества или да се импортират от Excel файл от друга програма, като при издаване на фактура или стокова разпистка количествата на продадените стоки се изписват автоматично. По всяко време можете да правите справки за текущи наличности, доставки, изписвания, приблизителна печалба и много др.

 

Предвидените справки в програмата за фактуриране са полезен инструмент за всеки от вас, който желае да получава подробна информация за издадените документи в определен период от време. Разширените възможности на справките и статистиките са допълнени с възможностите за печат и извличане във XML файлове, както и файлове подходящи за работа с Microsoft Excel.

 

Програмата за фактуриране и прилежащите бази данни могат да бъдат архивирани, като това ви гарантира двойна сигурност на вашата информация при поддържане на постоянен график за архивиране. Възстановяването на данни от архив е също толкова лесно, колкото неговото създаване.

 

В допълнение на всичко до момента, програмата за фактуриране разполага с разширено меню за настройки, което дава възможност за прецизна настройка за работа със софтуера. В настройките се управлява информацията за фирмения профил, информацията за контакти, автоматичната номерация на документите, параметрите за автоматичен избор, програмния интерфейс, възможностите за печат, справките и статистиките, клавишните комбинации, поддръжката и обновяването, управление на системната информация, e-mail настройките, защитата на данни и прилежащия лиценз.