Стоки и услуги по документи

Справката се отваря от меню „Справки“ > „Стоки и услуги по документи“.

Чрез справка „Стоки и услуги по документи“ можете да получите детайлна информация за всички продадените стоки и услуги по документи.

Справката предлага възможност за филтриране на данните по най-разнообразни критерии, тук има възможност за допълнително филтриране по стока/услуга. Резултатът от справката може да бъде отпечатана на принтер или съхранена в Excel формат. базовата справка по документи, но .