Обороти по документи

Тази справка е представена графично. В нея можете да следите и сравнявате общия оборот по документи по месеци за текущата година . Можете да филтрирате резултатите по тип на документи – фактура, проформа-фактура, стокова разписка или протокол. Много полезна е функцията за сравнение с предходни години. По този начин може да направите анализ за това как се движи вашия бизнес. Справката може да бъде разпечатана на принтер.